Ezmid

Universal DATAinterface


Optimalizujte Vaše pracovné procesy

Náš Universal Data Interface (UDI) je integračná platforma, ktorá zhromažďuje dáta z viacerých zdrojov dát. Tieto dáta sú centralizované a uložené v centrálnom úložisku a tým pripravené na ďalšie spracovanie a vizualizáciu.

Dáta sa tak stávajú prehladnejšie a zrozumiteľne vizualizované, presne podľa požiadavky a potreby.

Naše univerzálne softvérové rozhranie

Solution

Prehľad výhod

  • - Variabilné dátové zdroje (DB, API, súbory v rôznych formátoch)
  • - Variabilné cieľové systémy (DB, API, súbory v rôznych formátoch)
  • - Flexiblné transformovanie dát
  • - Podpora mnohých formátov súborov (CSV, JSON, XML, atď)
  • - Konfigurovateľné automatizované jobby, procesy
  • - Prehľadný Dashboard

Ako vám vieme pomôcť?

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás