HUMAN RESOURCES

P&I LOGA / LOGAWEB / HCM


DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

Pomôžeme Vám pri zavádzaní systémov P&I LOGA / LOGA3 a HCM vo Vašej firme. Zodpovieme otázky, nájdeme riešenia pre situácie vznikajúce pri implementácii a nielen pri implementácii jednotlivých systémov. Podporíme Vašich zamestnancov pri každodennom používaní týchto systémov.

LOGA Dochádzka a plánovanie dochádzky
LOGA3 - portál pre Vašich zamestnancov
HCM - portál zamestnancov a manažérov
LOGA RESY – výpočet cestovných náhrad
LOGA SCOUT – analýza požiadaviek na zostavu, samotné vyhotovenie zostáv
LOGA Stellenplan - tvorba a udržiavanie organizačných štruktúr
LOGA DOKU3 - jednoduché vytváranie firemných dokumentov a ich archivácia
LOGA Big Data - ochrana údajov, práva používateľov, prístupové práva, P&I Smarte Dinge
LOGA Payroll - výpočet miezd a mzdové účtovníctvo - vrámci mzdovej legislatívy Slovenskej a Českej republiky

PODPORA V MEDZINÁRODNOM PRIESTORE

Podnikáte vo viacerých krajinách a využívate systém LOGA / LOGAWEB / HCM vo Vašich pobočkách? Pomôžeme Vám naprieč celou nadnárodnou štruktúrou Vašej firmy.

- podporíme Vás pri implementácii Vašej organizačnej štruktúry do systémov LOGA / LOGA3 / HCM
- vypracujeme workflow pre optimalizáciu procesov zaznačovania dochádzky naprieč oddeleniami
- pomôžeme Vám pri tvorbe, pri nastavení procesov preposielania dokumentov vrámci nadnárodnej štruktúry Vašej spoločnosti

EFEKTÍVNOSŤ

Nie vždy môžu zamestnanci okamžite a presne, na základe Vašej požiadavky vystaviť prehľad, ktorý potrebujete pre svoje rozhodovanie. I tu vieme Vám i Vašim zamestnancom pomôcť.

- Čakáte na vytvorenie prehľadu dlhé hodiny a dni?
◦ Vytvoríme prehľady tak, aby ste mali pre Vás potrebné informácie vždy na dosah ruky.
- Používate vo Vašich dcérskych spoločnostiach iné programy ako LOGA / HCM?
◦ Vytvoríme platformu pre prepojenie systémov a poskytneme Vám informácie, ktoré potrebujete.
- Musíte pre úspešný prevod dát zo systému LOGA do iných systémov (napr. účtovníctvo) tieto dáta upravovať?
◦ Naprogramujeme presne pre Vás prevodový mostík.
- Vkladáte manuálne údaje do systému LOGA?
◦ Preskúmame s Vami, ako Vám uľahčiť túto činnosť a tým predísť možnej chybovosti a strate času.

ODBORNOSŤ

Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti so systémom LOGA a sme Vám k dispozícii.

- môžete sa na nás obrátiť telefonicky / mailom
- ak potrebujete, navštívime Vás a podporíme Vás v mieste Vášho podnikania
- podporíme Vás nielen odborne ale i technicky
- zanalyzujeme spolu s Vami procesy vo Vašom existujúcom prostredí systémov P&I LOGA, navrhneme zlepšenia, uvedieme ich do života
- zaškolíme Vašich zamestnancov do tajov systémov LOGA / LOGA3 / HCM
- komunikujeme v slovenskom, nemeckom, anglickom jazyku
Solution
Solution

Ako vám vieme pomôcť?

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás